Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel De kleine kinderboekenkapitein zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruikt maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan De kleine kinderboekenkapitein niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De kleine kinderboekenkapitein garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De kleine kinderboekenkapitein wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer De kleine kinderboekenkapitein links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door De kleine kinderboekenkapitein worden aanbevolen. De kleine kinderboekenkapitein aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door De kleine kinderboekenkapitein niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

De kleine kinderboekenkapitein behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten en grafisch materiaal). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De kleine kinderboekenkapitein of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

De kleine kinderboekenkapitein behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.